Fläder

Fläder (Sambucus nigra) en kraftigväxande och  robust buske som i södra Sverige även går under benämningen hylle. När man pratar fläder tänker man oftast på de vita blommorna i juni-juli och de svarta bären i september oktober .

Runt midsommar ser man ofta de stora oömma buskarna med sin stora drivor av vita blommor. De väldoftande blommorna kan användas till bland annat saft och vin. Bären med sin mörka saft kan man använda mot förkylning.

Flädern etablerar sig lätt på de flesta jordar i klimatzon fem och nedåt. De kan bli 4-6 meter höga och ett par meter breda. Flädern är bra som vind- och insynsskydd.

Fläder finns i många sorter, röd- och gulbladiga och flikbladiga. Även pelarväxande. Eftersom flädern växer snabbt kan man på kort tid skapa spännande miljöer med hjälp av dessa buskar som ofta upplever som exotiska.  Alla sorter är dock inte lika härdiga.

Precis som berberissläktet, har de nya flädersorterna med sina nya bladformer och nya färgnyanser gjort dem eftersökta!