Älghornsbräken

Älghornsbräken (Platycerium bifurcatum) är en härlig ormbunke med ett mycket udda utseende. Man kan se på de skålade och flikiga bladen varför den fått sitt svenska namn älghornsbräken. Naturligt lever den som en epifyt. Det betyder att den gärna klättrar och växer på andra levande växter, gärna träd. Den stjäl varken vatten eller näring, den bara använder trädet som fäste.

Förutom de gröna bladen som har en silvergrå beläggning som skydd, har älghornsbräken i mitten av plantan hårda bruna blad so stöd för de gröna långa bladen. Dessa skall inte tas bort. På bilden ser man en del bruna bladspetsar. Det är inte torra blad, utan samlingar med sporer.

En älghornsbräken brukar bli lite av en ”skyddsling”. Man börjar med ett litet exemplar som växer till sig och utvecklar sig på ett personligt sätt. Små nya blad växer fram och formar en växt med ett speciellt utseende, ju större desto vackrare. Den trivs ljust men inte i direkt sol. Temperaturen kan ligga mellan 18 och 25 grader. Vintertid klarar den ännu lägre temperaturer. sommartid trivs den utomhus med vandrande skugga på en skyddad plats. Vattna gärna med gödning var tredje vattning. Behöver den planteras om kan man använda orkidekompost blandad med vanlig blomjord.