Växtgaranti för kvalitet

Kvalitet är grundläggande för vår verksamhet och vi erbjuder bara plantor av högsta kvalitet. Detta gör även att vi har möjlighet att lämna garanti på de fleråriga växter du köper av oss, vilket gör att du kan känna dig trygg när du handlar hos oss på Blekingeplantan.

Garantivillkor

Vår garanti gäller för sålda fleråriga buskar, träd, häckväxter, barrväxter,  rosor, fruktträd, bärbuskar och klängväxter.

Garantin gäller ej perenner och sommarblommor.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet, såsom mekaniska skador, giftsskador, felgödsling, extrem kyla eller torka, dålig dränering. Garantin gäller inte heller vid plantering i krukor, urnor eller dylikt.

Genom garantin ansvarar vi för att ni får en felfri växt – d.v.s. att den uppfyller statliga krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet. Vill inte växten vegetera trots att köparen följt givna skötselanvisningar, har köparen rätt att få en ny felfri växt.

Reklamationsanvisningar

Vill inköpt växt inte vegetera, låt den stå kvar på planteringsplatsen. Kontakta oss per telefon eller brev. Du får då närmare information.

OBS! Tag ej upp planterad växt innan Du rådgjort med oss.

Tid för reklamation

För växter inköpta under våren skall reklamation göras senast påföljande höst. För växter inköpta under hösten skall reklamation göras senast påföljande försommar under juni månad.  För växter inköpta under juni, juli och augusti skall reklamation göras senast november samma år.