Amerikanska buskblåbär.

Hortblue Petite

Amerikanska trädgårdsblåbär (Vaccinium Corymbosum) finns i en mängd olika sorter. De har gemensamt att de trivs på soliga platser och planterade i mullblandad jord med lågt PH-värde. De trivs även i skugga eller halvskugga men ger på sådana lägen sämre skörd. Dessa blåbärsbuskar är självfertila men ger större skörd om flera sorter planteras tillsammans. Vad som skiljer sorterna åt är höjd, mognadstid och smak. Eftersom amerikanska blåbär precis som andra bärbuskar ger bäst skörd på grenar som är yngre än fyra år lönar det sig att på senvintern beskära och ta bort grenar som är gamla och grova. Detta stimulerar nya att växa fram och dessa ger efter något år bättre skörd. Förutom bären ger buskarna även en enorm färgprakt på hösten när bladen får färg.

 Sorter som brukar finnas på lager:

 

Hortblue Petite: 

Ny låg sort som ger skörd två gånger om året. Första skörden i juli och andra skörden i september. Buskarna är låga och kompakta och passar bra att odla även i kruka på altaner och uteplatser. Tack vare att plantorna har ett bra prydnads-värde efter sista skörden på hösten med sina fina höstfärger, passar den även bra att odla som häck. Höjd 80 cm.

Aino och Alvar:   

Finska, mycket härdiga sorter som mognar i augusti med stora blåsvarta bär. Rikbärande. Dessa båda sorter pollinerar  varandra. Båda sorterna klarar vintertemperaturer ned till -35 grader. Höjd 1,2 m.

Blue Crop:             

Upprättväxande buske med tätt grenverk som blir uppemot 2 meter hög som fullvuxen. Blommar i maj-juni. Bären blir  stora och är söta med mild smak och mognar i augusti-september. Blue Crop är tolerant mot ett högre PH-värde men      fungerar bäst vid sur jord.

Birgitta:

Bred och långsamväxande buske som blommar i maj. Birgitta är självfertil och får stora välsmakande söta bär i augusti-  september. Höjd 1,5 m.

Darrow:                  

Upprättväxande kraftig buske som blommar i maj-juni. Får i augusti-september stora blå-svarta, lite flata bär som har     en smak av vilda blåbär. Höjd 1,5 m.

Elliott:                  

Medelkraftigt växande sort som blommar i maj-juni och som mognar i augusti-septemberBären är blåsvarta och            daggiga med smak av vilda blåbär. Sorten kräver ett lågt PH-värde. Höjd 1,3 m.

Emil:                      

 En lågväxande buske som är mycket förgrenad och därför bör glesas med jämna mellanrum. Blommar i maj-juni och ger skörd i början av juli. Får små bär med smak av vilda blåbär. Höjd 75 cm. Svensk sort.

Goldtraube:          

Kraftig och rikbärande sort med ett tätt och lätt överhängande växtsätt. Stora blådaggiga och läckra bär i augusti.              Blanka fina blad som får intensiva höstfärger. Höjd 1,5 m och nästan lika bred.

Oscar:               

En tät upprättväxande sort med stora skördar av blådaggiga bär. Blommar i maj-juni och får mogna bär i slutet av augusti.

Patriot:                    

En långsamväxande och rikbärande sort. Blommar i maj-juni och ger skörd från juli. Bären är blåsvarta och daggiga.

Pelle:                        

En lågt växande välförgrenad sort som vinner på att glesas regelbundet. Blommar i maj-juni och ger skörd i augusti          med små viltsmakande bär. Höjd 1,3  m.

Putte:                       

Lågväxande buske med små aromatiska bär i augusti. Bären mognar i augusti. Har ett tätt växtsätt och bör glesas               regelbundet. Höjd 75 cm. Svensk sort.

Reka:                          

New Zeländsk Blåbär. En upprättväxande tät buske som blommar i maj-juni. Får mellanstora blådaggiga bär med             mycket god smak, av många ansedd som den godaste sorten. Mognar från mitten av juli. Höjd 2 m.