Bärljung

Bärljung (Pernettya mucronata) är en trevlig lågväxande vintergrön buske som får talrikt med bär i olika färger. Bären växer fram under sensommaren och får färg under hösten. De brukar sitta kvar långt fram på vintern. Plantorna används oftast som färgsättare i krukor på höstarna tillsammans med gräs, perenner och vintergröna växter. Bärljungen kan också användas som en vanlig rabattväxt. Den växer då ganska lågt och brett och har fina blanka vintergröna blad med vita blommor på våren. Planterar du bärljung i rabatt, tänk då på att det finns feminina plantor (de som får bär) och maskulina plantor (de som gör att de feminina får bär). En pojke brukar räcka till ca. sju flickor. De trivs i mulljord och halvskugga.