Blåsärt.

Blåsärt (Colutea arborescens), en trevlig högsommarblommande buske. Blommorna är gula och det syns på dem att det är en ärtsläkting. Efter blomningen bildas blåsliknande ”ärtskidor” med frön. Bladen är små och gör att hela busken ser luftig ut. Växtsättet är brett och upprätt, den kan nästan bli lika bred som hög. Normalhöjden är 2,5 m. Beskär man den på våren skjuter den fler skott och blir tätare och knubbigare. Den tycker om en solig växtplats där den får en imponerande blomning. Jordmånen bör vara genomsläpplig och lätt. Som etablerad är den mycket torktålig.

Det finns även en hybrid med koppargula blommor som är mycket vacker och inte lika vanlig. Båda varianterna klarar klimatzon tre och kan vara spännande att komplettera med i en redan färdig trädgård.