Bollbuske

En av de trevligaste buskar man kan ha i trädgården är bollbusken (Cephalanthus occidentalis). Bollbusken växer runt och öppet och blir ca. 80-100 cm hög. Det roliga med busken är de bollformade blommorna. den blommar länge, från slutet av juni till slutet av augusti. Blommorna älskas av fjärilar. Bladen är långsmala mörkgröna och blanka. För att trivas vill bollbusken stå i genomsläpplig jord, gärna på en skyddad plats. Får den en värmande bakgrund som en vägg eller mur blir den riktigt glad.  När den blommat färdigt blir bollarna rödbruna av fröna som bildas efter blomningen. För att få extra riklig blomning kan bollbusken klippas ned i april till under halva sin höjd för att bilda mer årsskott och blommor.

Bollbuske med frö.