Buskar och träd med vridna grenar.

Ormhassel (Corylus avellana Contorta) är nog den vanligaste och mest uppskattade busken med vridna eller skruvade grenar. Förutom att grenarna är vridna är även de utslagna bladen krusiga. Grenarna används ofta som dekoration i arrangemang och inredning. Bortsett från de skruvade grenarna och de krusiga bladen ser busken ut som en vanlig hasselbuske med en fantastisk blomning och med vackra hängen tidigt på våren. Den får även nötter. Ormhasseln kan bli upp till 4 meter hög och klarar sig  upp till klimatzon fyra.

Denna hasselsort ympas ofta på vanlig hassel som kan skjuta skott från roten och som då är helt raka. För att de inte skall ta över bör man så fort som möjligt ta bort dessa vildskott. Ormhasseln kommer verkligen till sin rätt när den är odlad med stam som ett träd. Då ser man tydligt de skruvade grenarna som vackert hänger ned från kronan. Ormhassel finns också med röda blad. Bladen är mörkröda när de slår ut och övergår sedan i rödgrönt längre fram på sommaren.

Scooter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Medusa

Lågväxande ormhassel (Corylus avellana Scooter och Corylus avellana Medusa  är två lågväxande dvärgformer som inte blir så stora och har ett nättare utseende. Även Scooter och Medusa har vackra hängen på våren och vackert vridna grenar. Dessa sorter blir inte så stora och grova, de brukar stanna på ca. en och en halv till två meters höjd och passar därför bra i en villaträdgård. Båda har ett spektakulärt utseende, speciellt vintertid när de är utan blad, och de gör sig verkligen bra som solitärplantor. Det är inte många buskar som har så mycket att ge året runt. Scooter och Medusa klarar klimatzon tre.

Trollpil Salix matsudana tortuosa), en kraftigväxande pilsort med vridna grenar och blad. Trollpilen växer snabbare och blir större än ormhasseln. Man kan odla den som ett traditionellt träd med stam eller som ett buskträd som förgrenar sig nere vid marken. Trollpilen blommar med ljusa kissar på våren och har ett fräscht ljusgrönt bladverk. Denna pil trivs i genomsläpplig fuktig jord, men klarar även blöta jordar bra. Trollpilen fixar blåsiga lägen och uppskattar beskärning. Kissarna på våren är värdefulla för bin.

Även denna sort används mycket i blomsterarrangemang och inredning. Kan bli upp till 10 meter hög och klarar klimatzon fyra.