Dvärgmyrtentry

Dvärgmyrtentry (Lonicera nitida Tiny Green). En liten vintergrön dvärgbuske som kan användas på många sätt. Tiny green har långsmala blad och ett ”ettrigt” upprättstående växtsätt. Färdig planta blir bara ca. 70 cm hög. Man kan använda den som häck, marktäckare och formklippt som figurer. Den är således lätt att klippa och styra  och den reagerar snabbt med nya skott. Man formar lätt bollar och andra figurer.

I rabatter är dvärgmyrtentry ett trevligt och bra alternativ till småbladig buxbom. Den fungerar också bra som ”utfyllnad” till perenner, rosr, buskar och träd. En av de charmigaste och trevligaste vintergröna småbuskarna! Klarar klimatzon två.