Garden Basics Dressjord

För täta gräsmattor. Dressjord tillför  näring, kalk, mullämnen och sand som tillsammans stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa.