Halkskydd.

Is-strö & dräneringskross.

Det bästa halkskyddet i stället för salt i trädgården som inte förstör gräsmattor och växter!

Is-strö & dräneringskross är en mycket lätt och praktisk produkt för att halk-skydda hala gång- och körvägar. Även små mängder ger ett bra grepp. Is-strö är lättare än vatten och sjunker inte ner i isen, utan stannar kvar på ytan när is som smält under dagen fryser till igen. Man behöver därför inte sprida så ofta. Is-strö är en äkta naturprodukt. Den är tillverkad av lera som bränts med en speciell metod och som sedan krossats för att ge bästa möjliga grepp. Vid vårstädningen kan man sopa ut is-strö:et i gräsmattan eller planteringarna och låta det fungera som dränerande jordförbättring. Inga saltskador här inte!