Japansk Sophora

Japansk Sophora (Sophora japonica flaviramea)  Ett mycket spännande och ovanligt träd. Bladverket är luftigt och elegant med svagt hängande blad som på våren är limefärgade, nästan gula. När bladen slagit ut växer trädet snabbt och utvecklar fort en lummig krona. Grenverket är klargult. Trädet trivs i näringsrik genomsläpplig och varm jord. Växtplatsen bör vara solig och varm. Denna sophora kan också odlas som buske, Man toppar då hela tiden skott som vill växa uppåt. Odlad i stor kruka på en uteplats blir den ett spektakulärt blickfång. I bra jord växer den två meter på en sommar. Bilden år tagen i början på oktober och bladverket är då nästan självlysande gult. Efter bladfallet framträder de gula grenarna ännu bättre. Odlad i marken klarar Sophoran klimatzon 2. Krukodlade exemplar bör skyddas mot temperaturer under 5 minus.

De blå blommorna i förgrunden hör till en ökenhibiskus.