Planteringsjord

För plantering utomhus av träd, buskar och perenner. Skall blandas med befintlig jord vid omplantering. Kraftigt gödslad med både mineral- och naturgödsel. En säck räcker till en buske eller tre perenner, till ett träd behövs två säckar.