Mistel

Mistel (Viscum album) är en parasit som måste leva tillsammans med en värdväxt för att överleva. Eftersom den är grön och har klorofyll kan den själv ta upp koldioxid ur luften men den måste ha hjälp med vatten och näring. Tack vare att den lever på detta udda sätt ansågs den förr ha övernaturliga egenskaper. Misteln har använts av de gamla kelterna och i nordisk mytologi. Den anses också ha medicinska egenskaper.
Vill man odla sin egen mistel måste man leta upp en lämplig värdväxt, helst en apel. Välj inte en apel du är rädd om, lyckas sådden kommer värdväxten sakta men säkert att förtvina.Tag sedan de klibbiga bären och kleta fast på fingertjocka kvistar. Försök att få fröna att fästa i barksprickor. Gör helst detta när det är torr väderlek. Använd många bär, grobarheten är inte hög. Det tar sedan flera år innan man ser om sådden har lyckats. Lyckas man, har man sedan många år med underbara möten under dessa fantastiska kvistar.
För trettio år sedan sådde vi kärnor i en apel på Blekingeplantan och idag har vi en mycket fin mistel. Vi har satt en soffa under misteln och allt som oftast sitter där ett par på soffan och får uppleva mistelns magi! Du är välkommen du också. Vi garanterar att det fungerar!

Vill du inte sitta utomhus i vinterkylan, har vi fina buntar med mistel du kan köpa med dig hem.