Röd Passionsblomma.

Röd passionsblomma (passiflora alata) är en kraftfull klättrare som odlas mycket i Brasilien, där de läckra frukterna är mycket uppskattade. Denna passionsblomma blommar med stora doftande röda blommor. För att blomma behöver den växa på en varm plats, temperaturen bör inte understiga 9 grader. I Sverige växer den upp till 5 meter på en sommar och blommar först på senhösten. Vi kan inte få den att bilda frukt här.  Det kraftfulla växtsättet och den unika blomman gör den i alla fall värd att odla. Måste stå frostfritt året runt.