Rosentamarisk

Hösttamarisk, sommartamarisk eller rosentamarisk, kärt barn har många namn! Du som går och längtar efter att sitta under de mäktiga tamariskerna på Kreta, du kan komma ganska nära i din trädgårds soligaste och torraste hörna. Det finns ett antal tamarisker som klarar sig bra i södra Sverige, bland dem hösttamarisken.

Det är en kraftigväxande buske med ett luftigt växtsätt. Den kan även odlas med stam som ett träd. Grenarna är graciösa och hängiga. Bladen ser ut som små barr och blommorna är rosalila. Blomningen pågår under slutet av juli till september och blommorna sitter i mäktiga klasar på skottspetsarna. Låter man en tamarisk växa fritt blir den riktigt imponerande och omfångsrik. Tamarisken kan klippas och styras, det görs i april. Nya blomknoppar bildas då på skotten som växer fram efter beskärningen.

Blommorna älskas av insekter som humlor, bin och fjärilar. Busken är vindtålig och trivs på torra och genomsläppliga jordar i soligt läge. Mycket vacker både som solitär och buskage. Exotiskt utseende med de barrlika bladen och de stora rosa blommorna. Busken blir ca. 3 meter hög och klarar klimatzon tre. Väl värd att prova!