Solmull – växttorv med gödsel och kalk

Till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning. Gör jorden lucker och mullrik. Det går också att odla direkt i torven i hobbyväxthus och i drivbänkar.