Träd med klotväxande kronor.

Klotrobinia.

Klotrobinian (Robinia pseudoaccacia umbraculifera) är ett arkitektoniskt träd med regelbundet klotväxande krona. Klotrobinia planterat ensamt, i rad eller i grupp ger alltid en fantastisk effekt. Kronan är ljusgrön och mycket tät och blir därför som lite större ett ordentligt vindfång. Därför är det viktigt att staga trädet ordentligt vid plantering. Den täta kronan ger samtidigt en bra skugga. Även om kronan är tät, upplever man bladverket som ”fluffigt” och graciöst.

Klotrobinia finns med olika höjd på stammen, från 150 cm upp till 220 cm. Man kan alltid hitta ett träd som stämmer med omgivningen. Kronan blir med tiden rejält omfångsrik (upp till 3-4 m). Vill man hålla den på en viss storlek är den lätt att beskära. Vi kan tipsa dig om hur du skall göra. Rotsystemet hos robiniaträden är kvävefixerande och binder således näring till jorden. Något som kan gynna växter planterade i närheten av trädet. Jorden bör vara lätt och genomsläpplig. Klotrobinia blommar inte och har inga taggar. Bladverket grönskar ganska sent på våren men sitter å andra sidan kvar ganska länge på hösten. Trädet är härdigt till klimatzon 2.

Klotväxande Ambraträd.

Ett fantastiskt träd, detta ambraträd (Liquidambar styracifolia Gum Ball). Ett långsamväxande miniatyrträd med klotväxande krona som kan bli uppemot 2 meter i diameter. Bladen är trädets största tillgång och påminner om lönnlöv. De slår ut ganska sent på försommaren och är då mörkgröna och blanka. På hösten börjar showen när bladen slår om till alla upptänkliga röda, gula, rosa och orange toner. Dessa färgade blad sitter kvar långt ut på hösten. Denna färgade krona bärs upp av en stam som går i grått och som stämmer bra mot  kronan. Barken på stammen påminner om korkekens bark, starkt fårad och mycket vacker. Trädet trivs i varma och genomsläppliga jordar och på varm plats. Även denna sort kan fås med olika stamhöjd. Klarar klimatzon 1-2.

Den vackra stammen hos Ambraträdet.

Klotkörsbär.

Klotkörsbäret (Prunus eminens umbraculifera) är som så många andra träd ympat på en annan stam som är släkt med kronan. Man gör så när sorten man vill ha som krona är så svagväxande att det skulle evigheter innan det blev ett träd av den. Man kan även para ihop spännande stammar med spännande kronor. Klotkörsbär ympas oftast på vanlig vild körsbär men även på det vackra glanskörsbäret (prunus serrula). Klotkörsbär brukar finnas från stamhöjder från 150 cm till 220 cm.

Som så många andra träd trivs klotkörsbär i genomsläpplig jord. Det är även mycket tork- och vindtåligt. Kronan växer utan beskärning mycket runt och regelbundet. Den består av många fina grenar som bär upp många små blanka blad. I april kan träden bli helt snövita när de blommar. De har även vackra höstfärger. Träd som är ympade på glanskörsbär är mycket vackra när de blommar och även vintertid är de iögonfallande. Trädet är härdigt i klimatzon 1-4.

 

Glanskörsbärs-stam  och klotkörsbär med höstfärger.

Klotväxande kärrek.

Klotväxande kärrek (Quercus palustris Green Dwarf) är ett utsökt vackert träd med rund regelbunden krona. Bladen är blanka och djupt flikiga. På hösten får kronan oerhört vackra höstfärger. Denna ek finns med många stamhöjder även lägre, under en meter och de passar bra också i den riktigt lilla trädgården. Man ser dem även odlade i stora krukor. Kärreken trivs i soligt läge planterad i näringsrik väldränerad jord. Klarar klimatzon 1-4.