Trollius Cheddar

Trädgårdssmörboll (Trollius Cheddar). En ljuvlig sort med ljusgula härliga bollar. Som alla trädgårdssmörbollar trivs den på en fuktig växtplats. Sådana platser hittar man oftast i skuggiga lägen där denna ljusa sort verkligen kommer till sin rätt. Har man en del av trädgården där man har svårt att få växter att trivas  på grund av lera och fukt, där finns det plats för en Cheddar.

Oftast hamnar de i en vanlig rabatt. Ge den då lite extra omsorg med gott om kompost och torvmull som kan binda fukten. Smörbollarná vet man var man har, de sprider sig inte hejdlöst och de verkar kunna bli hur gamla som helst. Nejlikrot, näva, blågull och iris är fina kompisar som trivs i samma miljö.

Trollius Cheddar blir ca. 40 cm hög och blommar i maj-juni.