Trumpetranka

Trumpetrankan (Campsis radicans) är nog det närmaste lian man kan komma i Sverige.  På våren och försommaren är den ofta trött och trögstartad, men har man planterat den i ett soligt, skyddat och varmt läge sätter den snart fart. Trumpetrankan vill ha en näringsrik och varm genomsläpplig jord. Den klättrar själv, men de första åren är det bra om den har någon form av klätterstöd. När den väl börjar växa går det fort, den kan växa mellan fyra och sex meter på en sommar. Till slut undrar man var blommorna är, det är ju bara grönt. I slutet av juli/början av augusti kommer knopparna och sedan exploderar den i färg. Den finns i olika sorter med olika färg, de flesta sorterna går i orange och gult. Trumpetrankan växer och blommar så länge det inte fryser, sedan tar det tvärstopp. Man klipper och städar bort de yngsta skotten på hösten. På våren i april klipper man bort allt som frusit över vintern. Ibland blir det bara någon meter kvar. Spara så mycket som möjligt, så blommar den bättre. Trumpetrankan klarar bara vintern i södra Sverige. Fin även i stora uterum.