Trumpetträd

Trumpetträd  (Catalpa bignonioides) Ett exotiskt träd som på många sätt kan tillföra mycket till din trädgård.  De har ett mycket vackert bladverk som på kort tid utvecklar stora kronor. Det finns sorter som har gröna, gula eller röda blad. en del sorter blommar vackert och ger speciella bönformade frukter som resultat.

Trumpetträden trivs på varma och gärna skyddade platser med genomsläpplig och väldränerad jord.

Catalpa bignonioides blir ett relativt stort träd, kan bli 12-15 meter högt. De får riktigt stora exotiska blad. Blomningen dyker upp på högsommaren med vita blommor som påminner om lejongap. Efter blomningen bildas bönliknande frukter.

Catalpa bignonioides nana. (Klotkatalpa). En midre variant på Trumpetträd som bildar vackert rundade kronor med något mindre blad. Den blommar väldigt sällan och får då inga bönor.

Stammen på klotkatalpan växer långsamt, därför är den ympad på den starkväxande varianten. Allt för att få raka kraftiga stammar. Klotkatalpan finns i olika stamhöjder, från 80 till 22o cm. Klotkatalpan är hos oss den mest efterfrågade eftersom man kan hitta ”rätt” stamhöjd och att kronorna inte blir så stora.

Catalpa bignonioides Aurea. (Gulbladig katalpa) En ”halvstor” och lite ”vildare” variant av Katalpa. Den är snabbväxande och bildar något oregelbundna kronor. Den är rolig att jobba med och är tacksam att beskära och styra. Bladen blir uppemot 20 cm. långa och trädet stannar obeskuret under 8-9 m. Bladfärgen är en upplevelse,  de slår ut i intensivt gult och som äldre skiftar de ut till lime.  Eftersom växtsättet är mera oförutsägbart kan man lätt skapa personliga träd.

Gulbladig Katalpa har samma krav på jordmån som de andra varianterna.

Catalpa erubescens  Purpurea (Purpurkatalpa). Även denna sort är snabbväxande och kan utan beskärning bli ca 8-10 meter hög. Purpurkatalpan får röda nästan svartröda blad när de slår ut på våren. Den övergår efter hand till mörkgrönt. Vid den tiden blommar den vackert och och även denna sort bildat långa ”bönor”.

Katalpasorterna klarar klimatzon 1 och med rätt jordmån och läge zon 2. Vi har även sett vackra träd i zon 3.

 

Klotkatalpa

Gulbladig Katalpa

 

 

Bönliknande frökapslar som bildas efter blomningen

 

 

Purpurkatalpa