Vintergröna växter

Under senhösten, vintern och den tidiga våren kan trädgården kännas livlös och tråkig. Ett bra sätt att ändra på detta är att plantera vintergröna växter. Det behöver inte bara vara barrväxter som gran, en, tall och cypress. Det finns även gott om vintergröna bladväxter som buskrosling, rhododendron, buxbom och järnek. Även markytan kan bli grön under vinterhalvåret genom att använda vintergröna perenner som hasselört, julros, alunrot och olika gräs.

Använder man sig även av formklippta växter, växter med spännande färg på barken, stenar och belysning kan trädgården bli riktigt färgstark och rolig på vintern.

Knepet är att våga mixa olika typer av växter när man planterar. Med en mix kommer de vintergröna växterna helt plötslig att bli mer synliga när de lövfällande växterna tappar bladen i oktober.

Pieris japonica Prelude
Pieris japonica Prelude

 

Summer garden
Buxbombollar i samspel.

Kom gärna in och se vårt stora sortiment med vintergröna växter och ta gärna hjälp av någon av våra trädgårdsmästare för att hitta just din rätta kombination av växter!