Perenna växter

Hos oss kan få hjälp med att välja rätt perenner för dina rabatter! Vi har valt att ta in de mest odlingsvärda sorterna för vårt klimat. Vi köper de flesta plantorna av en dansk odlare som har erkänt hög kvalité med stora kraftiga plantor. Detta gör att man inte behöver så många plantor för att snabbt få resultat vid planteringen. Plantorna är också framodlade utan användning av kemiska bekämpningsmedel.

Vissa perenner trivs i skugga, medan andra trivs i soliga lägen. Vissa blir höga medan andra blir låga.

Gemensamt för dem alla är att de även minimerar skötseln av dina rabatter. De täcker nämligen marken i rabatterna och hindrar ogräs från att komma upp.

Prydnadsgräsen är kanske den mest spännande gruppen av perenner. Här finns allt från små dvärgväxande gräs till jättelika “ruggar” av bambu och elefantgräs. Av gräsen kan du skapa spännande och annorlunda miljöer både i rabatten och i krukan.

Bland perennerna hittar du också kryddväxterna, det sortimentet har utökats snabbt, och idag har vi de flesta fleråriga kryddväxter i lager under hela säsongen. De är tacksamma att plantera både i skålar och i kryddlandet. Använder du våra stora kraftiga plantor, så har du snabbt användbara kryddväxter till matlagningen.

Skall du plantera kryddorna i kruka, använd då vår specialjord.

Blodtopp, Sanguisorba officinalis